Visszakapcsolódás

A Pécsközgáz számos olyan programot kínál végzett hallgatóik számára, amelyek által lehetőségük nyílik visszakapcsolódni a Karhoz. 

Gyakorlati tudás átadása - vendégelőadás és projektmunka

A szoros együttműködéseknek köszönhetően számos vállalati partnerünk rendszeres vendégei tanóráinknak, ahol nem csak személyes élettörténetüket, a képviselt céget tudják bemutatni, hanem egy-egy aktuális piaci, megoldásra váró problémát is megismertethetnek a hallgatósággal. A közös munka és ötletelés remek lehetőséget biztosítanak, arra hogy partnereink közvetlenebb, személyesebb találkozások keretében megismerjék a leendő közgazdászok képességét, tudását, kreativitását, rátermettségüket, felkészültségüket.

Alumniként Önnek is lehetősége van arra, hogy a Karon megszerzett és a munka világában hasznosított elméleti és gyakorlati tudást vendégelőadás keretein belül átadja jelenlegi hallgatóinknak, de emellett saját vállalati projekt behozatalára is teret adunk az egyes tanórákra, a teljes szemeszter ideje alatt, vagy rövidebb ciklusban.

 


Networking lehetőségek

A Karon működő Tehetségpont és a Center of Applied Learning célja, hogy hozzásegítse a Kar hallgatóit tehetségük felismeréséhez, támogassák őket annak kibontakoztatásában, szakmai sikereik elérésében; ezzel hozzájárulva a hallgatóink munkaerő piaci értékének növeléséhez. Mindehhez szükségünk van a munkaerőpiac szereplőinek folyamatos visszajelzésére és aktív együttműködésére.

Célunk minél több olyan programot létrehozni, ahol a hallgatóknak lehetőségük van a munkáltatókkal való közvetlen kapcsolatfelvételre. Kiemelt rendezvényünk a minden szemeszterben megrendezésre kerülő vállalati hetek (World of Practice Week, avagy WoP Week), ahol lehetőséget adunk a vállalatok bemutatkozására, szakmai előadások tartására és a leendő munkaerő toborzására is, továbbá hallgatóink is megmutathatják partnereinknek kiemelkedő képességeiket és innovatív projektjeiket.

A személyes interakciók mellett fontosnak tartjuk az online megjelenést is, azt hogy a hallgatók, kutatók, oktatók, Alumni tagok és a vállalati partnerek között gyors és hatékony információáramlás jöjjön létre. Kiemelt figyelmet fordítunk arra is, hogy a közösségünk számára fontos lehetőségek mindenki számára elérhetőek legyenek, így eredményezve gyümölcsöző kapcsolatokat, közös tanulást, innovatív projekteket és felkészült munkavállalókat. Ezen célok megvalósulása érdekében jött létre a Kar által létrehozott és az Alkalmazott Tanulások Központja (Center for Applied Learning, CAL) által menedzselt Openup elnevezésű platform. A felületre regisztrálva lehetősége van Alumniként visszakapcsolódni Karunk életébe, oktatókkal és hallgatókkal kommunikálni, valamint csatlakozni mentor programjainkhoz.

Mindezeken túl örömmel fogadunk bármilyen alumni - vállalati kezdeményezést, amely azt a célt szolgálja, hogy hallgatóink jobban felkészüljenek a munka világára, hiteles és sikeres szakemberként vigyék Karunk és Egyetemünk hírét.

 


Anyagi támogatás

Segítse Ön is egy olyan támogatási rendszer működtetését, amely lehetővé teszi, hogy a pályaválasztási döntés ne elsődlegesen financiális kérdés legyen. A PTE Közgazdaságtudományi Karára felvett önköltséges hallgatók tanulmányainak támogatásában nagymértékben számítunk vállalati és intézményi partnereink közreműködésére. A hallgatók támogatása nem csupán társadalmi, de a közgazdász-képzés iránti felelősségvállalás része is kell, hogy legyen.

Alumni - vállalati partnereink segítségét céges ösztöndíjak, gyakornoki programok, gyakornoki helyek, álláslehetőségek formájában várjuk.

 


Munkalehetőség és szakmai gyakorlat

Kiemelt hangsúlyt fektetünk a magas színvonalon képzett hallgatóink és az üzleti, intézményi szféra képviselői közötti kapcsolat megteremtésére azáltal, hogy partnereink állás és szakmai gyakorlati ajánlatait saját kommunikációs csatornáinkon és az Openup-on is nyilvánossá tesszük hallgatóink számára.

Üzleti szakos hallgatóink 12 hetes kötelező szakmai gyakorlaton vesznek részt. A Kar a kiemelt partnerei számára lehetőséget nyújt arra, hogy az általa felajánlott gyakorlati helyre jelentkező hallgatók önéletrajzába betekinthessen, illetve interjúra hívja. Amennyiben a gazdálkodó szervezet elégedett a hallgató teljesítményével, akár állást is ajánlhat számára a gyakorlati idő lejárta után.

Az említett Openup platformon minden felregisztrált vállalatnak lehetősége van, hogy saját maga adjon fel álláshirdetést - nem csak szakmai gyakorlatos, de akár főállású pozícióra is. Pályakezdő alumni tagjainknak pedig adott a lehetőség, hogy az Openup-on található álláshirdetések között keresve találják meg a számukra legalkalmasabb munkát.

 


Infrastrukturális fejlesztések

A PTE Közgazdaságtudományi Karán több évre visszatekintő gyakorlat, hogy a Kart támogatni kívánó, rendszeres jelenléttel megjelenni akaró alumni - üzleti partnerek tantermeink névszponzorai lesznek. A Kar által megkezdett teremszponzorálási projektek 2017-ben indultak, azóta körülbelül 15 terem lett ílymódon felújítva.

Ellentételezéseként a Kar vállalja a terem átnevezése során a cég által megadott név és logó folyosón való kihelyezését, a terem nevének órarendben történő feltüntetését. A termen belül a vállalat szabadon dönthet dekoráció elhelyezéséről, promóciós anyagok kijuttatását elősegítő berendezési tárgyak elhelyezéséről.