Adatkezelés és -védelem

A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara (PTE KTK) kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, amelyeket minden esetben bizalmasan és törvényesen, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezései szerint kezel.

 

Ki kezeli pontosan az adatokat? Ki férhet hozzá az adataimhoz?

Az adatok adatkezelője a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar - továbbiakban PTE KTK.

7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Adószám: 15329798-2-02
OM azonosító FI 58544
E-mail: kapcsolat@ktk.pte.hu
Web: www.ktk.pte.hu 

A személyes adatokat kizárólag a PTE KTK erre feljogosított néhány munkatársa ismerheti meg, azokat külső szervnek nem továbbítjuk és nem is hozzuk nyilvánosságra. Emellett kizárólag kivételesen előforduló, konkrét jogszabályi kötelezettség alapján továbbítunk személyes adatokat más szerv vagy személy részére.

   

  Mi az adatkezelés jogalapja?

  1. A karon megrendezésre kerülő felvételi célzatú, szakmai és tudományos eseményekre leadott regisztráció, illetve hírlevélre történő feliratkozás teljesen önkéntes, az abban foglalt személyes adatok kezelésének jogalapja az ehhez adott írásbeli hozzájárulás, amely akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely az ehhez kapcsolódó tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a megadott személyes adatok kezeléséhez.
  2. Továbbá minden az oldalunkra látogató felhasználó esetén nyilván tarjuk az IP címet. Azonosított felhasználók esetén a honintézmény által bejelentkezéskor szolgáltatott adatok tartjuk nyilván, mint:

   • Felhasználói azonosító (kötelező)

   • Egyedi azonosító, mint eduPersonPrincipalName vagy más perzistens azonosító, mint eduPersonTargetedID. eduPersonPrincipalName a preferált.

   • Email (kötelező)

   • Teljes név (ha rendelkezésre áll), displayName attributum alapján.
  3. Azonosított felhasználók esetén a felhasználó önkéntesen adatokat ad meg magáról, amit a PTE KTK szintén nyilván tart, ez lehet:
   • Minden tartalom, vagy tranzakció, amit a felhasználó rögzít
   • Megjelenítési beállítások
   • Szerepkör
   • Kapcsolati adatok
   • Személyes leírás
  4. Az oldal használatához feltétlenül szükséges munkamenet (session) cookie-k használata.

  5. Az oldal analitikája szempontjából fontos cookie-k használata (Google Analytics)

   

  Mire kellenek pontosan az adatok? Mi az adatkezelés célja?

  Az adatkezelés célja a

  1. Rendezvényekhez kapcsolódó információk küldése, kapcsolattartás vagy,
  2. Karunkkal, képzéseinkkel és az ezekre történő felvételi eljárással, határidőkkel kapcsolatos tájékoztató e-mailek, hírlevelek küldése.
  3. IP cím és referer adatokat webszerveres naplózása. Bejelentkezett felhasználó esetén: tranzakciós napló, felvitt adatok megszemélyesítése, szerkesztési történet, ügymenet támogatás a kérelmek feldolgozása során.
  4. Session cookie-k esetén cél, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék ktk.pte.hu oldalt és aloldalait, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.
  5. Karunk a ktk.pte.hu oldalon és aloldalaink egyaránt alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtünk azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használjuk.

   

  Mennyi ideig kezelik az adatokat? Visszavonhatom a hozzájárulásom?

  1. A megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Az adatkezelési hozzájárulás bármikor visszavonható a kapcsolat@ktk.pte.hu címre küldött levélben.
  2. Session cookie-k esetén a sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával ezek a sütik automatikusan törlődnek a a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
  3. Az analitikai szempontból használt sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket a böngészési előzmények  és sütik törlésével. 

   

  Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés alatt?

  Az Infotv. 14-15. §-ai alapján bármikor kérhető tájékoztatást az adatkezelés körülményeiről. A tájékoztatást szóban vagy írásban, a PTE KTK postacímére eljutatott, valamint elektronikus úton a kapcsolat@ktk.pte.hu e-mail címre küldött kérelemmel lehet kezdeményezni. Amennyiben a tájékoztatás személyes adatokat is érint, biztosítani kell, hogy ahhoz csak megfelelő azonosítás után férhessen hozzá. Kérhető a valóságnak nem megfelelő (téves, pontatlan vagy hiányos) személyes adatok helyesbítése is. Úgyszintén kérhető a személyes adatok törlése, továbbá az adatokat akkor is törölni kell, ha a kezelés jogellenes, az hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható. A személyes adatot törölni akkor lehet, ha a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A helyesbítés vagy törlés iránti igény – az egyértelmű azonosítás mellett – személyesen vagy írásban terjeszthető elő. A helyesbítést és az adatok törlését a PTE KTK 15 napon belül elvégzi.

   

  Milyen jogorvoslati lehetőségek vannak?

  A személyes adatok megsértésével kapcsolatban mindenekelőtt az egyetemi adatvédelmi felelőshöz fordulhat (http://pte.hu/adatvedelem), aki kivizsgálja a bejelentést és jogosulatlan adatkezelés esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót.

  Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, www.naih.hu) is kezdeményezhet vizsgálatot.

  Ha a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez vagy törléshez való joga sérülne, bírósághoz is fordulhat. Ha a személyes adatok jogellenes kezelésével az adatkezelő netán kárt okoz vagy a személyiségi jogait megsérti, kártérítést illetve sérelemdíjat követelhet.

  Ha az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen további kérdése felmerülne, a kapcsolat@ktk.pte.hu  email címen tudja felvenni velünk a kapcsolatot.