Alumni Tanács és Alapítvány

A Pécsiközgáz Alumni Tanács a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar és a Pécsiközgáz Alumni Szervezet tanácsadó és támogató testülete. Az Alumni Tanács missziója, hogy a Közgazdaságtudományi Kar és annak végzett hallgatói között kölcsönös előnyökön alapuló együttműködést hozzon létre, amely mindkét fél céljainak eléréséhez és sikerességéhez hozzájárul.

A Pécsiközgáz Alumni Tanácsot a PTE Közgazdaságtudományi Kara hívta életre azzal a céllal, hogy a Tanács, lehetőségéhez mérten, a rendelkezésére álló eszközökkel és kapcsolatrendszerrel tevékenyen részt vállaljon az alábbi feladatokban:

 • értse a Kar működését, céljait és szükségleteit,
 • segítse és ezáltal eredményesebbé tegye a karon folyó oktatási és kutatási munkát,
 • szerepet vállaljon az alumni közösségen belül a volt hallgatók bevonásában, elkötelezettségük növelésében és az alumni szervezet népszerűsítésében,
 • a kar által szervezett események látogatásának növelésében,
 • a Kar és/vagy tehetséges hallgatók anyagi támogatásában saját megítélése szerinti szabad erőforrásait mozgósítva és a többi alumnit is erre biztassa,
 • erősítse a hallgatók, az intézmény és az alumni közötti kapcsolatokat,
 • erősítse az alumni közösségen belüli kapcsolatokat,
 • öregbítse a Pécsiközgáz jó hírnevét.

Az Alumni Tanács tanácsadói hatáskörébe tartozik továbbá:

 • a kari alumni fejlesztési elveinek meghatározása,
 • az alumni támogatások felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása,
 • kari alumni kitüntetések alapítása és adományozása.

Az Alumni Tanács alumni tagjainak azon volt Pécsiközgáz hallgatók kérhetők fel, akik példaértékűnek tekinthető karriert értek el, illetve valamilyen módon – tevékenységükkel, kapcsolataikkal, pénzbeli juttatással – támogatják a Kart.